Reglar

§1: Det er ikkje tillatt å bruke ZuluLAN sin internettforbindelse til å laste opp eller ned opphavsbeskytta materiale som musikk, video og programvare.
Dette gjeld også annet materiale som bryter norsk lov.

§2: Du er rettsleg ansvarlig for det du lastar opp eller ned, i tillegg til det du har lagra på din PC.

§3: Du skal ikkje plage andre, du skal vere snill og grei.
Med andre ord oppfør deg som folk! Mobbing er ikkje tillatt!

§4: Alkohol og andre formar for rusmidler er strengt forbode.

§5: Røyking er ikkje tillatt på området.

§6: Du er sjølv ansvarleg for å sørge for å ha lovleg lisens på den programvaren du brukar på din egien datamaskin.

§7: Alle PCar i nettverket SKAL vere beskytta av eit antivirusprogram.

§8: Elektronisk utstyr som lavalamper, vannkoker, mikrobølgeovn, kaffetrakter, brødrister og liknande er ikkje tillatt.

§9: All tyveri/forsøk på tyveri vil bli politianmeldt. Det same gjeld hærverk.

§10: Forsøk på hacking, spredning av virus og liknande, førar til utkasting.

§11: Brot på reglementet kan bli straffa med tap av midlertidig nettforbindelse eller bortvisning frå lokalet.

§12: Personar som blir bortvist, får ikkje refundert inngangspengane.

§13: ZuluLAN med støttespelararf, sponsorer, medhjelpere, crew og ansvarlege personer, er ikkje ansvarlege for tap av data, skader på gjenstandar og utstyr, pengar eller personlege effektar som blir øydelagd eller mista.
Vi anbefaler at du merkar alt av utstyr du medbringer med namn.

§14: Din billett gjeld kun for ein person, sitteplass for éin, eitt straumuttak, og eitt nettverksuttak.
Strømbrot, feil på nettverket eller internettaksess gir ikkje krav på refundering av billettpengar. Meld frå til crewet så vil feilen bli retta så raskt som mogleg.

§15: Det er ikkje lov å sove under/ved pulten. Nytt oppmerka område.

§16: Varmeomn av noko slag er ikkje lov. Hverken under pulten eller i soveareal. Dette grunna brannfare og overbelastning på straumnettet.

Dette må du stille med sjølv

 • Signert foreldreskriv (om du er under 16 år)
 • Inngangsbillett
 • PC/konsoll og kablar
 • Éin skjerm (det blir éin meter per pult)
 • Nettverkskabel/patchekabel, minimum 5 meter
 • Skjøteledning med forgreining. Du vil kun få tilgang til éin kontakt!
 • Hodetelefoner
 • Tannbørste og toalettsaker
 • Klær
 • Vannflaske
 • Sovepose, pute og liggjeunderlag